Speciale onderzoekstechnieken

Inhoud

  1. Het begrip verwachtingswaarde
  2. Correlatie
  3. Factoranalyse
  4. Variantieanalyse