Het begrip “Omheining rond de thora”

In bewerking. Besproken wordt:

Het begrip omheining rond de Thora houdt in dat er om overtreding van een bepaalde wet te voorkomen ANDERE wetten worden ingesteld die een omheining rond die wet vormen. Bijvoorbeeld doet een alcoholist die probeert af te kicken er verstandig aan geen enkele kroeg meer binnen te gaan. Wellicht kan dit begrip verduidelijken de Bergrede verduidelijken. Een belangrijke vraag in dit verband is of haat hier gezien wordt als een zwakke vorm van doden is (doden is verboden) of een op zichzelf onschuldige emotie/motivatie is, die echter onverstandig is doordat deze een opstapje kan zijn naar doden.

De psychologische achtergrond van het begrip Omheining rond de Thora is niet specifiek joods, maar algemeen menselijk. Zo verwerpen strenge islamieten het maken van muziek, niet omdat daar in zichzelf iets op tegen is, maar omdat dit (volgens hen) al te gemakkelijk tot overspel leidt.