Motivatie gebaseerd op schuldgevoel

Inhoud
1. Wat is individueel schuldgevoel?
2. Wat is collectief schuldgevoel?
xxx
xxx
xxx
Korte opzet: in de psychologie van het individu is het niet bijzonder als schuldgevoel de motivatie is vaan bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld: Ik heb dat fout gedaan, laat ik dat voortaan beter doen en de schade proberen te herstellen. Iemand kan ook zijn opgegroeid in een erg rijke omgeving en daaruit kan het ideaal groeien te streven naar een betere positie van de armen.
Maar in de politiek gaat het vooral om groepsschuldgevoel. Bijvoorbeeld nationaal schuldgevoel. Of schuldgevoel van Europa of “het westen” tegenover primitieve culturen.  Maar een groep kan zich niet schuldig voelen, wel de personen  die samen de groep vormen. Hoe werkt dat?