Het polarisatiemechanisme

Inhoud:
x
Korte toelichting:
De term “polarisatie” is afkomstig uit de natuurkunde. Hier kent men het verschijnsel dat een neutrale ijzeren staaf kan worden gemagnetiseerd, waardoor er aan de uiteinden een noordpool en een zuidpool ontstaan. Gebruik makend van deze terminologie kan men in overdrachtelijke zin zeggen dat er in een groep of tussen groepen polarisatie plaats vindt als daar twee subgroepen ontstaan die fel tegenover elkaar staan.