Het polarisatiemechanisme

Polarisatie is een proces dat leidt tot het ontstaan van “polen”. Dergelijke processen komen voor in de natuurkunde, met name bij  het magnetisme en in de elektriciteitsleer. In deze website zullen we ons echter bezighouden met het ontstaan van “polen” in de samenleving. Dit zijn dan elkaar bestrijdende groepen mensen met min of meer “tegengestelde” opvattingen. De vragen die we willen beantwoorden zijn: (1) welke krachten bewerkstelligen het ontstaan van dergelijke polen en (2) in welk opzichten zijn dergelijke polen aan elkaar “tegengesteld”.

Polarisatie in de samenleving komt in meerdere vormen voor. Vier belangrijke zijn de volgende.

1.  Polarisatie in de politiek. Deze vorm van polarisatie is het onderwerp van deze rubriek. Het gaat hier om polarisatie tussen bestaande, zelfstandige groepen, partijen of politieke stromingen.

2. Groepspolarisatie in de sociale psychologie. Hier gaat het om het verschijnsel dat binnen een bepaalde afgebakende groep, bijvoorbeeld de mensen die deel nemen aan een vergadering, twee elkaar bestrijdende subgroepen kunnen ontstaan. De voorzitter heeft dan de taak de communicatie in goede banen te leiden. Deze vorm van polarisatie wordt in de handboeken over sociologie en groepsdynamica uitvoerig besproken. Maar voor de bestudering van de polarisatie in de politiek heb je daar helaas niet veel aan.

3. Polarisatie in de geschiedenis. Hier spreekt men gewoonlijk van een “reactie”. Men zegt dan bijvoorbeeld: “De Romantiek was een reactie op de Verlichting” of: “De Franse Revolutie was een reactie op het absolutisme van Lodewijk XIV”.  Het gaat hier dus om polarisatie tussen historische perioden, maar die ontstaat meestal door polarisatie tussen elkaar opvolgende generaties mensen. Dit onderwerp komt nader ter sprake in de rubriek “Reacties in de geschiedenis”.

4. Polarisatie tussen vijandige landen of culturen. Hier gaat het om het probleem van oorlog en vrede en de wijze waarop vijanden op elkaar inwerken. Dit onderwerp wordt besproken in de rubriek “Oorlogsmechanismen”.