Politiek en “haat”

 Haat speelt zowel in het persoonlijke leven als in de politiek een belangrijke rol. Maar wat is haat? Bij nader onderzoek blijkt dit een containerbegrip te zijn, waarmee een groot aantal totaal verschillende emoties en motivaties kunnen worden aangeduid. Meestal wordt “haat” ongunstig geduid, maar er bestaan ook positieve vormen van haat, dat is bijvoorbeeld het geval bij het “haten” van het kwaad.  Bij het zoeken naar de betekenis van het begrip haat is het van belangzaak niet alleen te letten op hoe het wordt gebruikt in de dagelijkse omgangstaal, maar ook hoe het wordt gebruikt in het Oude en het Nieuwe Testament.
        In dit hoofdstuk zal allereerst worden onderzocht welke rol haat speelt in de politiek en in de wetgeving. In de politiek, met name in de beschouwingen over de politiek, heeft het natuurlijk altijd al als verklaringsmiddel een belangrijke rol gespeeld. Maar in de wetgeving is deze rol betrekkelijk recent. Het begrip haat werd hierin geïntroduceerd in het internationale ICERD-verdrag, dat in 1965 door de VN werd opgesteld en momenteel door 176 <?> landen wordt ondertekend. In dit verdrag wordt “rassenhaat” strafbaar gesteld, maar er is veel kritiek te leveren op de manier waarop. Uitgaande vanuit dit verdrag heeft het begrip haat een enorme furore gemaakt en het huidige denken is vervuld van begrippen als hate speech, hate crime, xenofoob, homofoob en noem maar op.