Politiek en haat

Haat speelt niet alleen een belangrijke rol in het persoonlijke leven, maar ook in de politiek. Maar wat is haat? Er wordt in de politiek veel gesproken over haat, maar is dit echt haat? Is haat moreel verantwoord? Komt polarisatie voort uit haat? We zullen hier gaan zoeken naar antwoorden op deze en dergelijke vragen.

Haat is een motivatie die diep ingrijpt in de ziel. Het is belastend om te haten. Het is ook belastend om gehaat te worden. En het is belastend om van haat beschuldigd te worden. Het begrip haat leent zich ook goed voor pessimistische beschouwingen over de slechtheid van de mensen en ze te overladen met schuldgevoel. Het is het doel van deze rubriek om, zonder de ernst van het probleem van de haat te onderschatten, dit nuchter te doordenken en alleen zaken “kwaad” te noemen die ook echt kwaad zijn. Ethiek is er niet bedoeld om mensen nodeloos te belasten en het leven onleefbaar te maken.