Een twijfelgeval: de koppeling van groen en links

In Nederland heeft de partij GroenLinks twee duidelijk geformuleerde politieke motivaties: “groen” (grote aandacht voor het milieu) en “links” (economisch gezien socialistisch beleid). In de andere landen van Europa bestaan overeenkomstige partijen. Hebben zij een duale motivatie, zoals die in het voorgaande is gedefinieerd?
We moeten dan eerst de vraag beantwoorden in hoeverre deze twee motivaties zijn gekoppeld. Het antwoord op die vraag hangt er echter van af of je al dan niet sympathiseert met deze partij. Degene die sympathiseert zal zeggen: de kapitalistische grootindustrie is de grootste milieuvervuiler, dus strijden voor het milieu hangt nauw samen met strijden tegen deze kapitalistische grootindustrie (en alles wat daar mee samenhangt).  Degene die niet sympathiseert kan wijzen op de ontstaanswijze van deze partijen. Na de val van de muur in 1989 werd in Duitsland de Communistische Partij verboden en In andere landen werd die partij niet verboden, maar verloor wel de gunst van de kiezers. In die tijd sloten veel vroegere communisten zich aan bij “groene” partijen.  Maar in hoeverre waren deze ex-communisten nu wérkelijk begaan met het milieu? Velen zullen zeggen dat deze ex-communisten helemaal niet geïnteresseerd waren in het milieu, maar alleen “groen” stemden omdat zij daarmee hun vroegere emotionele afkeer van het grootkapitaal konden voortzetten. In dat geval was er dus geen sprake van de koppeling van twee motivaties. Het was gewoon een enkelvoudige motivatie.
Maar stel dat hier inderdaad sprake was van gekoppelde dubbele motivatie. Dan moeten deze twee (deel)motivaties tegengesteld zijn om aan de gegeven definitie van “duale motivatie” te voldoen. De aanhanger van groenlinks zal dan zeggen: ze zijn helemaal niet tegengesteld, ze harmoniëren uitstekend met elkaar.  De tegenstander van groenlinks zal zeggen dat ze niets met elkaar hebben te maken. Daarom moeten we concluderen dat het een twijfelgeval is. De motivatie van groenlinks vertoont wel gelijkenis met duale motivatie, maar voldoet toch niet helemaal aan de gegeven definitie.