Wat is motivatie?

Wie het begrip motivatie opzoekt op wikipedia vindt daar: “Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft”. Deze definitie stamt duidelijk uit de wereld van de psychologie van het individu, dat is de wetenschap die het gedrag, handelen, denken, enzovoort van individuele mensen onderzoekt. Dit hoofdstuk sluit daarbij aan en richt zich allereerst op de motivatie van het individu.
xxxxxx Naast de psychologie van het individu bestaat er ook de sociale psychologie. Die wordt vaak omschreven als de studie van het individu in de gemeenschap. Het zal duidelijk zijn dat beide vakwetenschappen nauw samenhangen en elkaar gedeeltelijk overlappen.
xxxxxxHet is van belang dat het hier gaat om de motivatie van ménsen. Die hebben bewustzijn, hebben bedoelingen, maken keuzen, enzovoort. Daartegenover staan de sociale mechanismen, die automatisch werken en vaak de bedoelingen van de mensen dwarsbomen. Er ontstaat dan vaak een resultaat dat niemand zo heeft bedoeld, denk aan de bekende “averechtse werking”. Maar de slimmeriken proberen natuurlijk juist gebruik te maken van deze mechanismen om hun doel te bereiken.