De beschikbare kennis

Deze website is uit praktische overwegingen “socialemechanismen” genoemd, maar hij is gericht op een veel breder terrein dan de sociale werkelijkheid. Wat dat betreft zou “sociaalpsychologische mechanismen” beter zijn. Maar het te onderzoeken terrein is nog breder: met name de politiek hoort er bij. Daarom moet de beschikbare kennis worden verzameld uit vele takken van wetenschap. Om enkele belangrijke te noemen:

  1. De psychologie. Hierin wordt veel aandacht geschonken aan de zogenaamde “psychische mechanismen”.  
  2. De sociologie. Het gaat hier vooral om de mechanismen die besproken worden in de groepspsychologie en (moderner) de groepsdynamica.
  3. De geschiedenis. Hierin komen tal van mechanismen ter sprake, zij het niet onder die naam. Denk bijvoorbeeld aan de bekende uitspraak: “De Romantiek was een reactie op de Verlichting”.
  4. De systeemtheorie. Deze tak van wetenschap ontstond in de jaren 1940-1960. Hij werd aanvankelijk vaak “cybernetica” genoemd. Binnen de systeemtheorie werden begrippen als “terugkoppeling” en “meekoppeling” ontwikkeld. Deze kunnen een verklaring geven voor het verschijnsel dat een maatregel vaak een “averechtse”  werking heeft.