Wat is hier bedoeld met motivatie in de politiek?

Zoals opgemerkt bestaat er onderscheid tussen de psychologie van het individu en de sociale psychologie. Een onderdeel daarvan is weer de groepspsychologie. Deze beschouwt groepen als min of meer zelfstandige entiteiten en bestudeert het gedrag en daarvan en de dynamiek daartussen.
xxxxx Dit hoofdstuk wil zeer in het algemeen onderzoeken welke rol de motivatie speelt “in de politiek”. Dat wordt een kwestie van zelfstandig waarnemen en denken en gebruik maken van de gegevens die in de vakwetenschappen beschikbaar zijn.