Het politieke profiel van de individuele kiezer

Er bestaat een verschil tussen de wijze waarop politieke partijen worden gekenschetst en de wijze waarop individuele personen worden gekenschetst. In het eerste geval wordt gebruik gemaakt van variabelen die betrekking hebben op zeer algemene kenmerken, zoals progressief, conservatief, autoritair, enz. Dat kan moeilijk anders want (landelijke) partijen moeten plaats bieden aan mensen die globaal dezelfde visie hebben, maar op minder belangrijke specifieke punten  kunnen verschillen (bijvoorbeeld wel of geen uitbreiding van Schiphol).

Om de politieke visie van individuele personen te bepalen is het mogelijk veel specifieker te werk te gaan. Men kan  een lijst maken van alle politieke issues die in zijn of haar life space een rol spelen en vervolgens bij ieder van deze issues “meten” wat zijn of haar opvatting hierover is. Dat levert dan voor iedere persoon een grote hoeveelheid afzonderlijke variabelen op die tezamen zijn of haar politieke profiel weergeven.

Bij verkiezingen maken de kiezers vaak gebruik van websites met vragenlijsten om hun eigen visie te kwantificeren en aan de hand van de uitkomst berekent het ingebouwde computerprogramma dan welke van de op dat moment bestaande politieke partijen het beste aansluit bij hun opvattingen. Twee bekende websites op dat gebied zijn www.stemwijzer.nl (sedert 1998) en www.kieskompas.nl (sedert 2006).