Oorlogsmechanismen

Een oorlog is een aparte periode in het verloop van de geschiedenis. Hij heeft een begin en een eind en in de tussentijd zijn de deelnemende landen verdeeld in (meestal) twee strijdende partijen. Alle activiteit wordt gericht op de oorlogsinspanning en de vrijheid van handelen en denken wordt enorm ingeperkt. De oorlog wordt een keurslijf. Hierdoor wordt het verloop van de gebeurtenissen, meer dan in vredestijd, bepaald door  automatisch werkende sociaalpsychologische mechanismen. Men kan ze “oorlogsmechanismen” noemen.