Bewijst de goede afloop van de Koude Oorlog het gelijk van de Amerikaanse haviken?

In de tijd van de Koude Oorlog waren de “haviken” in het westen voor een sterke atoombewapening en een harde politiek tegenover het Oostblok, terwijl de “duiven” de nadruk legden op het grote risico van een wapenwedloop en pleitten voor dialoog. Zoals bekend ontstond er in de jaren tachtig ontspanning, die leidde tot de politiek van glasnost en perestrojka van Gorbatsjov. In 1989 viel “de muur. De Koude Oorlog liep met een sisser af.
         Sinds die tijd claimen de haviken dat deze oorlog is beëindigd door de enorme bewapening van het westen en het feit dat de Sovjet-Unie de wapenwedloop economisch niet kon volhouden. Wie de vrede wil bereide zich voor op de oorlog. Hebben de haviken gelijk?
        Om te beoordelen of het beleid van de haviken verstandig was moeten we teruggaan naar de tijd van de Koude Oorlog. Jaar in jaar uit liep de wereld groot risico dat een gek op de rode knop zou drukken. Nu kan men zeggen dat alles goed is afgelopen en dat dat risico dus geen rol meer speelt. Maar zo werkt kansrekening niet. Men ziet dat bijvoorbeeld bij de schadeverzekeringen. Wanneer iemand lange tijd zijn verzekering niet heeft betaald en de verzekeringsmaatschappij heeft hem niet geschrapt als klant, kan hij niet zeggen: ik heb al die tijd geen schade schade gehad en ik hoef dus ook niet te betalen. De verzekering heeft namelijk al die tijd het risico gedekt en de kosten daarvan blijven gewoon bestaan, ook al heeft de verzekerde geen ongeluk gehad.
        Op dezelfde wijze heeft de politiek van de haviken jaar in jaar uit een groot risico opgeleverd aan de wereld. Daarom is het zeer de vraag of hun beleid verstandig was, ook al is het goed afgelopen. Misschien mag je niet zeggen dat het voor 100% toeval was dat het goed is afgelopen, maar er zat wel heel veel toeval in de historische ontwikkeling. In ieder geval is de claim dat het harde beleid van de haviken verstandig was en dat de Koude Oorlog is beëindigd door hun beleid niet gerechtvaardigd.
 
11 juni 2020