Vragenlijsten

Als voorbeeld van een poging om individuele politieke profielen te bepalen volgen hier de 30 vragen van de editie van de Stemwijzer voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017.

1. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

2. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

3. Anoniem solliciteren

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

4. Groepsbelediging

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

5. Teelt en verkoop wiet

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

6. Vervroegde vrijlating

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

7. Vennootschapsbelasting

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

8. Belasting hoogste inkomens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

9. Tijdelijke arbeidscontracten

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

10. AOW-leeftijd 65

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

11. Verzekering zzp’ers

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

12. Leenstelsel studenten

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

13. Geld cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

14. Islamitische immigranten

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

15. Kinderpardon

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

16. Onderdak illegalen

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

17. Hypotheekrente

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

18. Verhuurdersheffing

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

19. Schiphol

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

20. Kilometerheffing

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

21. Nieuwe wegen

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

22. Kolencentrales

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

23. Btw-tarief vlees

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

24. Voltooid leven

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

25. Afschaffing eigen risico

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

26. Landelijk zorgfonds

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

27. Defensie-uitgaven

De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).

28. Europees leger

Er moet een Europees leger komen.

29. Ontwikkelingshulp

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen.

30. EU-lidmaatschap

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.