Maar het is onverstandig haat te cultiveren

In bewerking.