Maar het is onverstandig haat te cultiveren

In bewerking. Besproken zal worden: