Maar het is onverstandig haat te cultiveren

Wordt aan gewerkt.