Het politieke spectrum

De politieke partijen worden vaak ingedeeld in twee aparte, tegenover elkaar staande groepen: “links” en “rechts”. Vaak tracht men ook een meer genuanceerde indeling te geven door ze op grond van een bepaald kenmerk van links naar rechts te rangschikken op een horizontale lijn. Men spreekt dan van een politiek “spectrum” (naar analogie van het kleurenspectrum). Een nog meer genuanceerde benadering kan men krijgen door een verticale as toe te voegen en daarop een tweede kenmerk uit te zetten. Er bestaan ook meerdimensionale benaderingen.