Meerdimensionale assenstelsels

Één- en tweedimensionale assenstelsels kunnen gemakkelijk worden afgebeeld, maar bij meer dimensies wordt het moeilijk. Een derde dimensie kan eventueel nog ruimtelijk worden afgebeeld door de figuur in perspectief te tekenen. Hogere dimensie ruimtelijk weergeven is niet mogelijk. Grappig is dat het door het gebruik van een soort truc toch nog mogelijk is om extra variabelen  weer te geven: zoals men op een landkaart de grootte van een stad kan weergeven door die stad aan te geven als een kleinere of grotere stip, zo kan men op een tweedimensionaal assenstelsel de grootte van een partij weergeven door de naam kleiner of groter te drukken. Of door gebruik te maken van kleuren.

Een heel exacte, maar niet erg overzichtelijke methode is om de assen afzonderlijk onder elkaar te plaatsen en daarop voor iedere partij de waarden van de  variabelen aan te geven met een stip of een kruisje. Zo zou  bijvoorbeeld het profiel van een bepaalde partij er als volgt kunnen uitzien:

Staatsingrijpen   ————–x——————— Vrije markt
Seculier                 —————————-x——-  Confessioneel
Traditioneel        ——–x—————————-  Libertair
Nationalistisch  ————————-x———–   Kosmopolitisch

Deze afzonderlijke variabelen geven natuurlijk de mogelijkheid om allerlei berekeningen uit te voeren, theoretisch althans. Stel bijvoorbeeld dat een individuele kiezer zijn eigen profiel (alle variabelen) heeft vastgesteld en dat de profielen van alle partijen bekend zijn. Dan kan hij de “afstand” van hemzelf tot ieder van die partijen berekenen en vaststellen welke partij het dichtst bij hem ligt.