Meerdimensionale schema’s

Één- en tweedimensionale schema’s kunnen gemakkelijk worden afgebeeld, maar bij meer dimensies wordt het moeilijk. Een heel eenvoudige methode is echter om bij een bepaalde partij de assen afzonderlijk onder elkaar weer te geven en de plaats daarop aan te geven met een stip of een kruisje: van een bepaalde :

Staatsingrijpen   ————–x——————— Vrije markt

Seculier                 —————————-x——-  Confessioneel

Traditioneel        ——–x—————————-  Libertair

Nationalistisch  ————————-x———–   Kosmopolitisch

Wordt nader uitgewerkt.