Het politieke “spectrum”

Inhoud:
xxxxx4.1   Vragenlijsten
x
x
x
De eenvoudigste, en tegelijkertijd ook meest aansprekende, manier om politieke partijen te kenschetsen is de tweedeling: ze zijn òf “links” òf “rechts”.   Vaak tracht men ook een meer genuanceerde indeling te geven door ze op grond van een bepaald kenmerk van links naar rechts te rangschikken op een horizontale lijn. Men spreekt dan van een politiek “spectrum” (naar analogie van het kleurenspectrum). Een nog meer genuanceerde benadering kan men krijgen door een verticale as toe te voegen en daarop een tweede kenmerk uit te zetten. Er bestaan ook meerdimensionale benaderingen.