Duale motivatie (twee gekoppelde tegengestelde motivaties)

Een uiterst belangrijke vorm van dubbele motivatie is wat hier genoemd zal worden “duale motivatie”.  Het gaat hierbij om twee motivaties met een tegengesteld karakter die door logische of psychologische oorzaken innerlijk zijn gekoppeld. Ze vormen een soort duo, soms een duo vergelijkbaar met Dr. Jekyll en Mr. Hide. Ze verhouden zich als de voorzijde en de keerzijde van een medaille. Vaak is de voorzijde mooi, maar is de daarmee onlosmakelijk verbonden keerzijde minder mooi en wordt deze verborgen gehouden.
          Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de koppeling van de motivatie liefde met de motivatie haat. Het is onvermijdelijk dat liefde voor bepaalde persoon verbonden is met haat jegens degenen die die geliefde personen kwaad willen doen.  Dat is moreel gezien hoogst problematisch. Is deze “haat” verwerpelijk? Het eerste dat ons hier te doen staat is deze “haat” nader te analyseren.
          Een ander voorbeeld is de koppeling van creatie met destructie.  Het scheppen van een nieuwe wereld is onlosmakelijk verbonden met het vernietigen van de oude wereld. Ieder stadsvernieuwing leidt tot het verlies van mooie plekjes en dierbare herinneringen. Maar de destructie van het verleden gaat vaak veel dieper.
          Er zijn ook voorbeelden van dubbele motivaties waarbij de koppeling minder sterk en minder logisch is bepaald, maar die toch grote gelijkenis vertonen met deze twee gevallen.  Ze komen veel voor in de politieke motivatie.  Bijvoorbeeld bij de motivatie van “groene”‘ partijen, waarbij het propageren van “groen” vaak diep en onlosmakelijk is verbonden met afkeer van grootkapitaal.