Duale motivatie (gekoppeld als twee zijden van een medaille)

Een uiterst belangrijke vorm van dubbele motivatie is wat hier genoemd zal worden “duale motivatie”.  Het gaat hierbij om twee motivaties met een tegengesteld karakter die door logische of psychologische oorzaken innerlijk zijn gekoppeld. Ze vormen een soort duo, soms een duo vergelijkbaar met Dr. Jekyll en Mr. Hide. Ze verhouden zich als de voorzijde en de keerzijde van een medaille. Vaak is de voorzijde mooi, maar is de daarmee onlosmakelijk verbonden keerzijde minder mooi en wordt deze verborgen gehouden.
xxxxxxEen uiterst belangrijke vorm van dubbele motivatie is wat hier genoemd zal worden “duale” motivatie. Het gaat hierbij om twee motivaties die negatief zijn gekoppeld, maar dan op een heel speciale manier. Ze zijn namelijk aan elkaar gekoppeld op precies dezelfde manier als twee zijden van een medaille aan elkaar gekoppeld zijn.
xxxxxxHet lijkt enigszins gekunsteld om hier een aparte vorm van dubbele motivatie te formuleren en die zelfs een eigen naam te geven. Maar daar is alle reden voor want deze vorm van motivatie komt veel voor en bezorgt de mens veel zorgen en gewetensproblemen. Daar komt bij dat hij moeilijk is te doordenken.
xxxxxxDe koppeling waarvan hier sprake is is geen eigen keuze, maar wordt ons door de structuur van de werkelijkheid opgedrongen: waar binnen is is ook buiten, waar even is is ook oneven, waar hoog is is ook laag, waar positief is is ook negatief, waar licht is is ook donker. Deze dubbelheid is kenmerkend voor de “duale” motivatie. Hier vormen beide (deel)motivaties een duo vergelijkbaar met Dr. Jekyll en Mr. Hide. Ze verhouden zich als de voorzijde en de keerzijde van een medaille. Vaak is de voorzijde mooi, maar is de daarmee onlosmakelijk verbonden keerzijde minder mooi en wordt deze verborgen gehouden.
xxxxxxEen van de belangrijkste voorbeelden hiervan is de koppeling van de motivatie liefde met de motivatie “haat”. Veel mensen hebben het ideaal om alleen maar lief te hebben en niet te “haten”. Maar het is onvermijdelijk dat liefde tot een bepaalde persoon verbonden is met “haat” jegens degenen die die geliefde personen kwaad willen doen. Dat brengt een mens in een moreel hoogst problematische situatie. Is deze “haat” verwerpelijk? Het eerste dat ons hier te doen staat is deze “haat” nader te analyseren.