Gekoppelde motivaties

In het voorafgaande is het voorbeeld aangehaald van de man die zijn auto verkocht en in het vervolg met de fiets naar zijn werk ging. Hij deed dat met een dubbele motivatie: (a) bezuiniging en (b) gezondheidswinst. In dit geval zijn de twee motivaties onafhankelijk: bezuiniging staat los van gezondheidswinst.
xxxxxxxHet is echter ook mogelijk dat de twee motivaties zijn gekoppeld, en die koppeling kan negatief of positief zijn en sterk of zwak. Een voorbeeld is een situatie waarbij de bevrediging van de ene motivatie ten koste gaat van de bevrediging van de andere motivatie. Het kan zelfs zo zijn dat de bevrediging van de ene motivatie tot gevolg heeft dat de bevrediging van de andere onmogelijk wordt.
xxxxxxEen ander voorbeeld is de motivatie van “groene”‘ partijen, waarbij het propageren van “groen” vaak sterk verbonden is met afkeer van “grootkapitaal”.