Het gekwalificeerde delict

Het strafbare feit waarbij de motivatie wordt meegewogen (ter bepaling van de strafmaat) moet worden onderscheiden van het zogenaamde gekwalificeerde delict. Hierbij is er primair een strafbaar feit dat “gronddelict” wordt genoemd, dat is verbonden met een of meer andere strafbare feiten.  Voorbeelden zijn diefstal met braak en mishandeling met dodelijke afloop. Hier is dus geen sprake van strafverhogende motivatie, maar van  gekoppelde strafbare feiten die gezamenlijk een hogere straf opleveren.  Dit valt natuurlijk geheel binnen de dadersrechtspraak.