Groepsdynamica

Dit is de moderne vorm van de groepspsychologie. Grondlegger is Kurt Lewin die de term “groepsdynamica” introduceerde en in 1945 het “Group Dynamics Research Center ” opende aan het M.I.T.