Op stapel staande knevelwetten

 
Deze pagina hoort bij de tweets die ik met enige regelmaat rondstuur onder de titel “Agenda – Op stapel staande knevelwetten”. In deze tweets worden deze wetten kort beschreven, terwijl ze hier uitvoeriger worden toegelicht. 
xxxxxxHet is niet doenlijk de gegevens steeds tot in de meest recente details bij te werken. Dat is ook niet nodig, de grote lijnen blijven toch hetzelfde. 
 
De volgende wetten komen ter sprake:
• De invoering van de Europese DigiD
• Het wereldpandemieverdrag van de WHO
• Het verborgen LHBTIQ-project in de Agenda 2030
• De verwerping van genderdiversiteit wordt misdaad tegen de menselijkheid
• De invoering van een universele EU-antihaatwet
• De mondiale wet decriminalisering LHBTIQ
• De gelijkschakeling van de religies (ten bate van het LHBTIQ-project)