De motivatie van het fascisme

Dit moet nog verder worden uitgewerkt.