Het doel van deze website:

De ontwikkeling van onze westerse samenleving wordt niet alleen bepaald door de beslissingen van de politici en de beleidsmakers, maar ook door de sociaalpsychologische mechanismen die daarin werkzaam zijn. Deze mechanismen doorkruisen voortdurend de rationele besluitvorming en brengen ons op wegen die eigenlijk niemand wil.

Een klassiek voorbeeld van een dergelijk mechanisme is de wijze waarop de menselijke vergeldingsreflex kan leiden tot ketens van vergeldingsdaden en tenslotte tot oorlogen.

Dergelijke mechanismen zijn vaak niet te besturen of te stoppen met voor de hand liggende, common sense maatregelen. Soms is het zelfs zó dat zulke maatregelen hun werking juist in stand houden.  De enige remedie is dan om deze mechanismen zorgvuldig te bestuderen en te proberen te achterhalen hoe ze werken. Pas dan kan men effectieve maatregelen nemen. Aan deze studie is deze website gewijd.