Groepsmechanismen in de Gestaltpsychologie

De term “Gestalt” is afkomstig uit de studie van de visuele perceptie.  Hier betoogde Max Wertheimer in de jaren 1920-1930 dat een figuur gezien wordt als een “Gestalt” (samenhangend geheel) en niet als verzameling van losse elementen.  Er geldt: het geheel is meer dan de som der delen. Hij schreef in 1924: “Er zijn entiteiten waar het gedrag van het geheel niet kan worden afgeleid uit het gedrag van zijn individuele elementen, noch uit de manier waarop deze elementen bij elkaar passen; eerder is het tegenovergestelde waar: de eigenschappen van een van de delen worden bepaald door de intrinsieke structuurwetten van het geheel”.

Deze gedachte werd overgedragen op groepen:  een sociale groep heeft eigenschappen die niet kunnen worden begrepen door alleen de individuen te bestuderen die deel uitmaken van de groep.