Kenmerken van culturen

4. Factoranalyse bij de beschrijving van culturen
Dit is een betrekkelijk nieuw onderzoeksgebied. Volgens G.J. Hofstede (2012) kunnen culturen worden beschreven met behulp van zes dimensies:
machtsafstand
individualisme versus collectivisme
masculiniteit versus feminiteit,
onzekerheidsvermijding
lange- of kortetermijngerichtheid
hedonisme versus soberheid