Dekolonisatie en ICERD (1965)

De ICERD is een verdrag dat in 1965 door de VN werd opgesteld en in de volgende jaren door 177 landen werd ondertekend. De volledige naam ervan is: International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. Het werd opgesteld in de tijd van de dekolonisatie om de nieuwe internationale verhoudingen te regelen en om een eind te maken aan rassendiscriminatie.
        Het is merkwaardig dat dit verdrag bij het grote publiek vrijwel onbekend is. Toch zijn de bepalingen hiervan in de westerse landen stelselmatig doorgevoerd en zijn die doorgedrongen tot in de haarvaten van de samenleving en de ziel van de individuele mensen.