De emotionalisering van de rechtspraak

Inhoud:
 
 
Korte toelichting
 
Het Europese recht was van oudsher allereerst gebaseerd op het beoordelen van de uiterlijke daden van de verdachte, maar na de Tweede Wereldoorlog is daarnaast het beoordelen van de innerlijke emoties en motivaties van de verdachte een steeds belangrijker rol gaan spelen. Om deze “emotionalisering” goed zichtbaar te maken wordt hij hier verdeeld in vier trappen of stadia. Het is niet zo dat deze trappen of stadia zich strikt ná elkaar hebben afgespeeld, het is meer een logische indeling.