Mythische mechanismen

In de oudheid zag men de geschiedenis als bestuurd door hogere machten. In het oude Griekse wereldbeeld dat beschreven werd door Homerus gaan de helden vaak onafwendbaar hun noodlot tegemoet. In de Bijbel wordt het volk Israël weggevoerd omdat het heeft gezondigd en niet trouw is gebleven aan Jahweh.

Hedendaagse historici gebruiken geen mythische verklaringen meer. Toch zijn er soms ontwikkelingen die moeilijk rationeel zijn te verklaren. Kan het zijn dat een heel volk in de ban raakt van oude mythische verhalen en die als het ware gaat naspelen?  Of zich gedwongen voelt zich op te offeren opdat latere generaties kunnen leven? We moeten in gedachten houden dat het mogelijk is dat in de politiek oude mythische gedachten nog steeds een grote rol kunnen spelen.