De psychische mechanismen van Freud

Wordt nog nader uitgewerkt.

Degen die het meest heeft bijgedragen aan het ontstaan van het begrip psychische mechanismen was Sigmund Freud. Zo sprak deze in zijn vroege werk “Die Traumdeutung” (1900) al van verdichting, verschuiving en regressie. Later richtte hij zijn aandacht speciaal op wat hij noemde de “afweermechanismen van het ik”. Enkele belangrijke daarvan zijn:

  • Identificatie
  • verschuiving 
  • verdringing
  • projectie
  • reactieformatie
  • fixatie
  • regressie.