De motivatie van het racisme

Iedereen praat tegenwoordig over racisme. Sommigen beschouwen racisme als iets dat al heel lang heeft bestaan, zo beschouwen zij bijvoorbeeld het Europese kolonialisme en het Europese optreden in Amerika tegenover de inheemse bewoners als racisme. Maar daar kan tegen worden aangevoerd dat daar geen sprake was van rassenhaat of van rassensuperioriteitsgevoel, maar van cultureel en religieus superioriteitgevoel en van ordinaire agressie en veroveringszucht.
          Er bestond in die tijd nog geen rassenbewustheid, want het begrip (mensen)ras bestond nog niet. Dat ontstond pas in de 19e eeuw, vrijwel gelijktijdig met de erfelijkheidsleer en de evolutietheorie in de versie van Darwin.  Aan het eind van de 19e eeuw ontstond het sociaaldarwinisme, waarop de nazi-ideologie met zijn leer van het superieure Germaanse ras voortbouwde.