Het verschil tussen motivatie en motief

In bewerking. Besproken zal worden:
 
• Motivatie is een innerlijke drijfveer, nauw verwant met emotie. Wordt in de psychologieboeken dan ook vaak besproken in een hoofdstuk “Emotie en motivatie”.
• Motief is iets uiterlijks. Is geen innerlijke emotie. Meer een doel waarnaar je streeft. Het willen bereiken van dat doel is kan wel motivatie zijn. Geweld met een terroristisch motief heeft het doel schrik aan te jagen ten bate van een terroristische organisatie. In het drietal “motief, gelegenheid en ..” is het motief bijvoorbeeld wraakneming.
•  Motivatie ligt in de sfeer van de psychologie, motief in de juridische sfeer. De twee begrippen worden heel slordig gebruikt, naar mijn gevoel in het Engels nog meer dan in het Nederlands.
• Er bestaat ook het begrip gekwalificeerde overtreding. Is uiterlijk, geen speciaal soort motivatie. 
 
 
(Daarom “geweld met terroristisch motief” ander dan “geweld met homohaat als motivatie”. Aantonen van die haat eist wroeten in de ziel. )