Wat zijn politieke dimensies?

Onder politieke dimensies zullen in deze website de meetschalen (of assen) worden verstaan met behulp waarvan de politieke kenmerken van partijen of individuele personen kunnen worden weergegeven. Zo hebben vrijwel alle politieke partijen een visie op de gewenste hoogte van de belastingen. Op grond daarvan kan men deze partijen rangschikken op een as met bijvoorbeeld aan de linkerkant hoge belastingen en aan de rechterkant lage belastingen.

Hoge belastingen                                                                                                   Lage belastingen

           ________________________________________________________

 Wiskundigen noemen een dergelijke schaal, waarbij alleen wordt gelet op de volgorde en niet op de afstanden, een “ordinale” schaal (het gaat alleen om de “orde”).

Men zou deze schaal (of as) de “belasting-dimensie” kunnen noemen. Er zijn natuurlijk tal van andere dimensies waarmee de kenmerken van partijen kunnen worden aangegeven: de mate waarin men voor of tegen de doodstraf is, de mate waarin men voor of tegen meer asfalt is in Nederland, enzovoort.