Over politieke dimensies

Inhoud

  • Wat zijn politieke dimensies? (6.0)
  • Eendimensionaal: links tegenover rechts. De meest gebruikte indeling van politieke visies krijgt men door ze rangschikken op een rij van “links” naar “rechts”. Het criterium op grond waarvan men ze rangschikt is zeer tijdsgebonden. (6.2)
  • Tweedimensionaal. Om een genuanceerder indeling te krijgen voegt men vaak een verticale as toe die dan bijvoorbeeld loopt van “progressief” naar “conservatief”. (6.4)
  • ———- Individuele politieke profielen. Om de politieke visie van een individuele persoon te bepalen kan men zijn of haar standpunt ten opzichte van alle op dat moment spelende politieke issues apart “meten”. Men krijgt dan een grote hoeveelheid variabelen. Een hulpmiddel hierbij vormen de vragenlijsten van websites als Stemwijzer. (6.6)
  • ——————– Vragenlijsten. De 30 vragen van Stemwijzer bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017.
  • Politieke manipulatie. (6.12).
  • Meerdimensionaal – Factoranalyse. (6.15)
  • Literatuurlijst. (6.20)