Over deze website

Deze website is opgezet om studie te maken van de sociaalpsychologische mechanismen die werkzaam zijn in onze westerse samenleving, zowel in het heden als in het verleden. Deze mechanismen doorkruisen voortdurend de rationele besluitvorming en brengen ons op wegen die eigenlijk niemand wil. Een bekend voorbeeld van een dergelijk mechanisme is de wijze waarop de menselijke vergeldingsreflex kan leiden tot ketens van vergeldingsdaden, zoals de eindeloze stammenoorlogen uit de oudheid. Maar er zijn talloos veel andere voorbeelden te noemen, grote en kleine.

Een van de eigenschappen van deze mechanismen is dat ze  niet zijn te stoppen met voor de hand liggende, common sense maatregelen. Vaak is het zelfs zó dat dergelijke maatregelen, die dus bedoeld zijn om de werking van een mechanisme te stoppen, deze werking juist in stand houden.  De enige remedie is  om deze mechanismen zorgvuldig te bestuderen en proberen te achterhalen hoe ze werken. Pas dan kan men effectieve maatregelen nemen. Aan deze studie is deze website gewijd.